Kik vagyunk?

A Színes Város Csoport Magyarország első tűzfal- és köztérszínesítő szervezete. A civil alapokon nyugvó projekt már a kezdetekkor mozgalommá alakult, ugyanis a köztérszínesítés legális formában ismeretlen volt hazánkban 2008 előtt, amikor útjára bocsátottuk az akkor még Színes Város Projektnek elnevezett kezdeményezést. Az alapgondolat Vásárhelyi Győző (Victor Vasarely) 1983-ban megjelent Színes Város koncepciójára épül, melynek lényege, hogy a művészet vonuljon ki az utcára, a közterekre, és az emberek ne csak a galériákban találkozhassanak képzőművészeti alkotásokkal.

Eddig 40.000 négyzetméter falfelületnél is több színesedett ki általunk, de a várost színesítő mozgalom hatására mostanra 60.000 négyzetméternél is több azon felületek száma, amelyek tőlünk függetlenül, kezdeményezésünk nyomán kiszínesedtek.

 

Probléma bemutatása , megoldási javaslatok

A felvetett probléma, hogy a város, ahol élünk, számos pontján szürke és elidegenítő. A közterek elhanyagoltak, így nehéz szeretni, és óvni őket. Ez hosszútávon leépüléshez, elhasználódáshoz vezet. Ennek egyszerű következménye, hogy a tér elveszti közösségi funkcióját. Fenyegető problémának érezzük továbbá azt is, hogy a városban szinte kizárólag reklámok, reklámhordozók színesítik mindennapjaink környezetét. Szuggesztív, fogyasztásra sarkalló üzeneteik hálójában élünk. Azt szeretnénk, ha a fogyasztásra ösztönző hirdetések mellett olyan összefogás jönne létre, amellyel jól jár a városlakó, a város, és a versenyszféra érdekei is legalább annyira érvényesülhetnek, mint amennyire az általános, köztéri hirdetési csatornákon keresztül jelenleg.


Az általunk kiválasztott területek kiemelten reprezentálják a kifejtett problémákat. A város egy-egy elhanyagolt, nagy gyalogosforgalmú ütőerét keressük meg. Ilyen tereket kívánunk kiszínezni, kortárs, funkcionális művekkel a helyi közösség számára kedvesebbé, szebbé tenni.


A közterek elhanyagoltságán, elidegenítő közegén kívánunk változtatni, hogy éreztessük: a közösség által maradhatnak hosszú távon is szépek. 
A művek kialakításakor irányadó szempontunk volt, hogy újrahasznosított anyagokat alkalmazzunk, és a fenntarthatóság elvét kövessük.


A graffiti fogalmával kapcsolatban kialakult torzképen is változtatni kívánunk valódi művészi értéket közvetítő festményekkel, melyek reflektálnak napjaink eseményeire, technikai lehetőségeire és színeikkel, mondanivalójukkal felvidítják a városképet.


A projekt eredményeképpen létrejövő alkotások művészetet és színt vittek a városlakók életébe. A művészet funkcionális lehetőségei jelennek meg az alkotásokon keresztül, így közvetlen kapcsolatot építünk városlakók és a művészek között.

Hosszú távú célok

Hosszú távú célunk, hogy a műalkotások által színesedő városkép városainkat élhetőbbé, színesebbé, a városképet érintő döntéshozatalt pedig civilebbé, közérdekűbbé tegye. Városunk közterei valójában értünk léteznek. Víziónk, hogy Magyarország egy nagy kiállító tér legyen. A városban található rengeteg elhanyagolt, szürke felületen, tereken kortárs alkotók munkái köszönjenek vissza. Ezek meghatározott koncepcióba ágyazódjanak, tartalommal bírjanak és egységet, egészet képezzenek. Közvetíteni szeretnénk egy olyan szellemiséget, mely nem a materialista, fogyasztói életvitel további erősödését, hanem a természetet tisztelő, humanista ember értékrendjét hivatott képviselni, mely beépül mindennapjainkba, életvezetésünkbe. Mindenhol alakuljon ki egy köztéri művészetet bemutató városi útmutató (public and street art guide), mely elkalauzolja az érdeklődőket a város különböző pontjai, mint kiállító terek közt. Ez idővel Budapest, és más magyar városok turisztikai vonzerejévé válhat, és akár nemzetközi szintű elismerést is kaphat.

Megvalósítás

Programunk megalkotásához hosszas előkészítő munkára volt szükség, hogy megtaláljuk a különböző szereplőket és összehangoljuk tevékenységüket.

Egyeztettünk az alkotókkal irányzatot, főbb elvi kérdéseket, és a programunk eddigi szakaszához mérten megvalósítható terveket hangoltunk össze egy egésszé. Ezzel párhuzamosan, tervünket több fórumon bemutatva, civil szervezetek, és döntéshozók, köztér tulajdonosok támogatását nyertük meg.

Fontosnak érezzük, hogy a munkánk korai szakaszától kezdve hiteles, minőségi dokumentáció és kommunikáció támogatja a későbbi fejlesztéseket, együttműködéseket.

Elértük, hogy a lakosság reagált, visszajelzést kaptunk a megvalósult munkákról, és javaslatokat is nyertünk további színesítésre váró közterületekre.

Újszerűség

Újrahasznosított anyagok segítségével hoztunk létre köztéri szobrokat, illetve az olyan, eddig is jól ismert anyagok új szerepét, lehetőségét mutattuk, mutatjuk be, mint a beton, a vashulladék, vagy éppen az egyszerű falfesték.

SZÍNES VÁROS

Cím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 60.

www.szinesvaros.hu
All Rights Reserved.